ATEX Awareness

In de online training ATEX Awareness worden cursisten bewust gemaakt van de basisprincipes van explosies, hoe een explosie-omgeving tot stand komt, hoe voorzichtig je moet zijn, en wat voor veiligheidsmaatregelen je moet nemen. Vooral gas, nevel- en stofexplosies komen aan de orde. ATEX 114 en ATEX 153 zijn de nieuwe richtlijnen die vanaf 2016 zijn opgenomen.

De ATEX 153 richtlijn is opgenomen in de ARBO wetgeving. De ATEX 114 richtlijn is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen en apparaten die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
Deze richtlijnen hebben tot doel de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. De ATEX richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Inhoud van de online Atex Awareness cursus

 
ATEX awareness online training
Doelstelling Bewustwording van explosiegevaarlijke omgeving. In de ATEX-training wordt aandacht besteed aan het kortdurend verblijf in een explosiegevaarlijke omgeving en is geschikt voor iedereen die mogelijk met gas of stof in aanraking kan komen.
Voor wie Voor iedereen die in een ATEX-omgeving kortdurend moet verblijven en die basale kennis moet bezitten van gas- en stofexplosies om zodoende deze te kunnen voorkomen.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Ca. 1,5 uur

 

Cursusinhoud online training

  • 1 online module inclusief een oefentoets
  • Naslagwerk
  • Eindtoets
Module De online ATEX training bestaat uit de volgende module:

  • ATEX Awareness
Naslagwerk Tijdens de digitale cursus heeft de cursist de beschikking over het digitale naslagwerk met alle richtlijnen en examenstof.
Oefentoetsen De oefentoetsen kunnen onbeperkt worden geoefend.
Eindtoets De cursus wordt afgesloten met het online eindtoets. De cursist heeft hier twee pogingen voor.
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor de online eindtoets ontvangt een ATEX certificaat in het profiel en een pas per post. Het certificaat is onbeperkt geldig.
Registratie Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy. Cursisten ontvangen tijdig een oproep voor vernieuwing van het certificaat.
Prijs  €49,- exclusief BTW