ATEX Awareness

In de onlinetraining ATEX Awareness worden cursisten bewust gemaakt van de basisprincipes van explosies, hoe een explosie-omgeving tot stand komt, hoe voorzichtig je moet zijn, en wat voor veiligheidsmaatregelen je moet nemen. Vooral gas, nevel- en stofexplosies komen aan de orde. ATEX 114 en ATEX 153 zijn de richtlijnen. De ATEX 153 richtlijn is opgenomen in de Arbowetgeving. De ATEX 114 richtlijn is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen en apparaten die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Deze richtlijnen hebben tot doel de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. De ATEX-richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Inhoud van de cursus: ATEX AWARENESS

 
E-learning met een online eindtoets
Doelstelling Na de cursus is de kandidaat in staat:

  • Bewust te zijn van explosiegevaarlijke omgevingen
  • Zich te houden aan de de basisveiligheidsregels in gezoneerde gebieden
Doelgroep Voor iedereen die in een ATEX-omgeving kortdurend moet verblijven en die basale kennis moet bezitten van gas- en stofexplosies om zodoende deze te kunnen voorkomen.
Cursusduur Ca. 1,5 uur
Talen Nederlands

 

Cursuspakket

  • E-learning module inclusief een oefentoets
  • Online naslagwerk
  • Online eindtoets
Cursusinhoud In de module worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Welke elementen een explosie kunnen veroorzaken
  • Wat ATEX betekent
  • Wet- en regelgeving
  • Zone-indeling
  • De basisveiligheidsregels voor ieder die te maken krijgt met gezoneerde gebieden
Online eindtoets Na de online trainingsmodules wordt de ATEX Awareness cursus afgesloten met een eindtoets.
Certificaat Iedere cursist die is geslaagd voor de eindtoets ontvangt een digitaal deelname-certificaat.
Geldigheid certificaat Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig.
Prijs  €69,- exclusief btw