ATEX Basis

Onze ATEX-cursus Basis is gebaseerd op de eindtermen van IECEX 000 + 001 + 002 + 003. In de leermodule zijn ATEX 153 (omgeving) en ATEX 95 opgenomen. De ATEX 153 is opgenomen in de Arbowetgeving. De ATEX 95 is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen en apparaten die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijnen ATEX 153 en ATEX 95 hebben tot doel de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. De ATEX-richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Inhoud van de cursus: ATEX BASIS

 
E-learning en examen
Doelstelling Na de cursus is de kandidaat in staat:

 • Veilig te werken in omgevingen met mogelijk explosiegevaar
 • Verschillende soorten explosies te herkennen en wat voor schade er wordt veroorzaakt
 • Te werken volgens de ATEX richtlijnen
 • De eigenschappen te benoemen van vaste stoffen, vloeistoffen, dampen, nevels en gassen
 • Welke stappen er genomen moeten worden om tot een zone-indeling te komen
Doelgroep Operators, medewerkers productie, schoonmaakpersoneel, ondersteunend kantoorpersoneel en verder voor iedereen die in of nabij een explosiegevaarlijke omgeving werkt.
Cursusduur Ca. 4 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 6 e-learning modules inclusief een oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online proefexamen
 • Theorie-Examen
Cursusinhoud De online ATEX training bestaat uit de volgende modules:

 • Wat is een explosie
 • Richtlijnen en wetgeving
 • Gas- en stof eigenschappen
 • Zones
 • Beschermingsmaatregelen ontsteking
 • Veilig werken
Examen Het ATEX-examen is een onafhankelijk examen. Het examen wordt verzorgd op ruim 50 examenlocaties. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. U dient minimaal 28 meerkeuzevragen correct te beantwoorden. U krijgt maximaal 60 minuten de tijd voor het examen
Certificaat Indien geslaagd voor het examen ontvangt de kandidaat een certificaat en een pas.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 3 jaar geldig. Kandidaten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  E-learning en examen: € 175,- exclusief btw
 
Losse e-learning: € 89,- exclusief btw