ATEX cursus

Onze ATEX cursus Basis is gebaseerd op de eindtermen van IECEX 000 + 001 + 002 + 003. In de leermodule zijn ATEX 153 (omgeving) en ATEX 95 opgenomen. 

De ATEX 153 is opgenomen in de ARBO  wetgeving. De ATEX 95 is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen en apparaten die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijnen ATEX153 en ATEX 95 hebben tot doel de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen.

De ATEX richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Dankzij onze uitgebreide examenkalender is er altijd een examenlocatie bij u in de buurt.

 
ATEX cursus basis compleet (e-learning inclusief examen) |  € 175,-
Doelstelling Veilig werken in omgevingen met mogelijk explosiegevaar.
Doelgroep Operators, medewerkers productie, schoonmaakpersoneel, ondersteunend kantoorpersoneel en verder voor iedereen die in of nabij een explosiegevaarlijke omgeving werkt.
Cursuspakket Online training & schriftelijk examen
Cursusniveau MBO
Cursusduur Ca. 4 uur voor het online leren + 60 minuten voor schriftelijk examen

 

Cursusinhoud online training

  • 6 online modules inclusief een oefentoets per module
  • Digitaal naslagwerk
  • Online proefexamen
Modules De online ATEX training bestaat uit de volgende modules:

  • Wat is een explosie
  • Richtlijnen en wetgeving
  • Gas- en stof eigenschappen
  • Zones
  • Beschermingsmaatregelen ontsteking
  • Veilig werken
Online naslagwerk Het naslagwerk kan door de cursist worden geprint voordat de cursist het onafhankelijke examen heeft gemaakt.
Online oefentoetsen Achter iedere module zijn oefentoetsen aanwezig.
Online proefexamen Met het proefexamen simuleren wij het onafhankelijke examen. Voor het ATEX Basis examen heeft de kandidaat maximaal 60 minuten.
Onafhankelijk examen Het ATEX examen is een onafhankelijk schriftelijk examen. Voor het ATEX Basis examen heeft de kandidaat maximaal 60 minuten.
Certificaat De kandidaat doet een schriftelijk examen op een van de locaties in Nederland. Na slaging ontvangt de cursist binnen twee weken een certificaat en pas. Het certificaat is vijf jaar geldig.
Registratie Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor men tijdig opgeroepen wordt voor vernieuwen van het certificaat.
Prijs  €175,- exclusief BTW