ATEX EVD

Inhoud van de cursus: ATEX Opstellen van Explosieveiligheidsdocumenten (EVD)

Begin bij de bron van explosiegevaar- 2 dagen

 
ATEX Opstellen van Explosieveiligheidsdocumenten (EVD)
Doel en opzet Dat de cursist na deze cursus in staat is een EVD op te stellen. De opzet is een combinatie van uitleg van de theorie om compliance te bereiken en ‘best practices‘ uit de praktijk. In de cursus leert u het opstellen van een EVD aan, door het toe te passen en uit te werken op de eigen installaties. De voorbereiding bestaat uit het selecteren van cases waarop het EVD geschreven moet gaan worden. Elke stap wordt ondersteund door diverse praktijkoefeningen.
Doelgroep Voor medewerkers die zich bekwamen in het opstellen van het verplichte explosieveiligheidsdocument. De cursist is bijvoorbeeld HSE-manager, safety engineer, veiligheidskundige (MVK/HVK) of de cursist is anderszins betrokken bij veiligheid.
Cursusniveau De cursist is in het bezit van een opleiding MVK of HVK of heeft een vergelijkbare achtergrond.
Cursusduur 2 dagen
Onderwerpen klassikale training
 • Wet- en regelgeving explosieveiligheid algemeen
 • Opstellen van een explosieveiligheidsdocument in 5 stappen:
  1. Risicoanalyse explosiegevaar (herkennen van explosiegevaar, veiligheidsstudies, toepassen risicomatrix, enzovoort)
  2. Gevarenzone-indeling uitvoeren conform NPR-7910-1 en -2
  3. Ontstekingsbronnenanalyses (op basis van EN-1127-1)
  4. Technische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar, inspectie, (preventief) onderhoud van installatie elektrisch materieel, mechanische ontstekingsbronnen, testen van veiligheidssystemen, beheersmaatregelen statische oplading, ATEX 114, enzovoort)
  5. Organisatorische maatregelen ter voorkomen van explosiegevaar (opleiding/training, audits, MOC, tijdelijke en permanente maatregelen, werkvergunning, enzovoort)
Certificaat Na afloop van deze cursus ontvangt de cursist het Bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Registratie Het Bewijs van deelname wordt geregistreerd in de PlusPort Academy.
Prijs  €725,- exclusief BTW