ATEX EX010

Inhoud van de cursus: ATEX EX010 Uitvoeren Audits

 
ATEX Basisprincipes EX001 
Doel en opzet Na deze cursus kan de cursist audits doen in explosiegevaarlijke gebieden en beoordelen of een installatie voldoet aan de normen van explosieveiligheid. Met deze cursus voldoet de cursist aan de internationale eind- en toetstermen van IECEx 05. Daarnaast voldoet de cursist aan de internationale eind- en toetstermen van IECEx 05 Unit Ex 010.
Doelgroep Voor auditoren die explosiegevaarlijke gebieden beoordelen of daaraan zijn gerelateerd. Deze cursus volgt de cursus ATEX Basisprincipes (EX 001), ATEX 002 Classificatie Zonering en ATEX Engineering Principles (EX 009).
Cursusniveau De cursist heeft de cursus ATEX Basisprincipes (EX001) afgerond. Het examen kan pas afgelegd worden wanneer de volgende examens succesvol zijn afgerond:

  • ATEX-EX002 Classificatie (Zonering)
  • ATEX-EX007/008 Visuele, Nauwkeurige en Gedetailleerde Inspecties
  • ATEX-EX009 Ontwerp van Explosieveilige installaties
Cursusduur 1 dag
Onderwerpen klassikale training
  • Auditmethoden voor de diverse beschermingswijzen
  • Installatie-eisen voor explosie atmosferen
  • Proces van de auditinspecties in elektrische installaties
  • Vaardigheden in het uitvoeren van auditinspecties
Certificaat Na afloop van deze cursus ontvangt de cursist het Bewijs van deelname ATEX Uitvoeren Audits (EX 010) in zijn/haar profiel.
Registratie Het Bewijs van deelname wordt geregistreerd in de PlusPort Academy.
Praktijkexamen Het is mogelijk apart in te schrijven voor het praktijkexamen.
Theorie examen Het is mogelijk apart in te schrijven voor het theorie- examen.
Examen De cursus leidt op voor het examen ‘’IECEX 05 Module 010’’.
Inschrijven voor het examen dient los te gebeuren via www.atexdirect.nl/inschrijven
Prijs  €425,- exclusief BTW